Warsztaty dla rodziców

Warsztaty dla rodziców/opiekunów tzw. „Szkoła dla Rodziców”

Proponowany cykl 8 czterogodzinnych zajęć, podczas których rodzice/opiekunowie dzieci i młodzieży zdobędą umiejętności lepszego porozumiewania się z dziećmi, podejmą refleksje nad własną postawą wychowawczą, będą mogli wymieniać się doświadczeniami z innymi rodzicami. Szkoła będzie tez nauką dialogu, która pozwoli kształtować więzi rodzinne oparte na wzajemnym szacunku.

Przewiń na górę
Skip to content