Aktywni Obywatele

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG

info

Informacja o projekcie

Porady psychologczne

Psycholog dla dzieci i młodzieży

Nauczyciele

Warsztaty

wolontariat

Praca na rzecz społeczności

Wiatr w żagle

„Wiatr w żagle” to projekt dotyczący wsparcia psychologicznego, emocjonalnego i motywacyjnego skierowany do 80 dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych lub zagrożonych wykluczeniem oraz ich otoczenia – rodziców i nauczycieli. Przez okres 12 miesięcy realizacji projektu na terenie powiatu olkuskiego chcemy dać wsparcie dzieciom i młodzieży w radzeniu sobie z trudnościami, których doświadczają na co dzień, zmienić postawy rodziców/opiekunów, uwrażliwić pedagogów i nauczycieli na szczególe potrzeby i problemy dzieci z rodzin dysfunkcyjnych/lub rodzin zagrożonych wykluczeniem. Zobacz więcej…

Materiał video

Najnowsze Materiały video Naszych Ambasadorów Sukcesu!

Wywiady z naszymi pociechami zostały przesunięte do prywatnego archiwum Wiatr w Żagle...

Przewiń na górę
Skip to content