Opis Projektu

Opis Projekt

„Wiatr w żagle” to projekt dotyczący wsparcia psychologicznego, emocjonalnego i motywacyjnego skierowany do 80 dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych lub zagrożonych wykluczeniem oraz ich otoczenia – rodziców i nauczycieli. Przez okres 12 miesięcy realizacji projektu na terenie powiatu olkuskiego chcemy dać wsparcie dzieciom i młodzieży w radzeniu sobie z trudnościami, których doświadczają na co dzień, zmienić postawy rodziców/opiekunów, uwrażliwić pedagogów i nauczycieli na szczególe potrzeby i problemy dzieci z rodzin dysfunkcyjnych/lub rodzin zagrożonych wykluczeniem.

Nasz projekt podejmuje problem szczególnej wagi – motywacji do walki o lepszą przyszłość dzieci i młodzieży, która do czasu usamodzielnienia nie ma wpływu na środowisko zagrożone wykluczeniem w jakim żyją. Jest to jedyny w powiecie olkuskim projekt mający na celu zmianę postaw, promujący działania, które pozwolą zmienić nastawienie dzieci i młodzieży oraz otoczenia do możliwości osiągnięcia sukcesu mimo wywodzenia się z zagrożonego środowiska.

Dla kogo jest projekt

Do udziału w projekcie zapraszamy

Dzieci i młodzież

Dzieci i młodzież mieszkającą na terenie powiatu olkuskiego, z rodzin dysfunkcyjnych i zagrożonych wykluczeniem, które borykają się z problemami w środowisku rówieśniczym, problemami tożsamościowymi, bezradnością i rezygnacją

Rodzice

Rodziców chcących poznać sposoby na pomoc dzieciom i nawiązanie z nimi lepszych relacji, rozwiązywanie konfliktów, motywowanie dzieci do działania, dbania o ich rozwój i przyszłość

Nauczyciele

Nauczycieli którzy dzięki udziałowi w projekcie poszerzą swoja wiedzę z zakresu wspierania uczniów z rodzin dysfunkcyjnych lub zagrożonych wykluczeniem, zapobiegania stygmatyzacji i wspierania rozwoju społecznego swoich uczniów

Dodatkowe szczegóły

Zapraszamy do biura projektu które mieści się w Olkuszu przy ul. Króla Kazimierza Wielkiego 64 (wejście od ul. Łukasiewicza) Od poniedziałku do piątku w godz. 12.00 do 19.00

Przewiń na górę
Skip to content